Tomar Kripar Dhara

Tomar kripar dhara
Bhangibe moher kara
Amar ashru dhara
Toma bina patha hara
Toma majhe nahi sara
Tumi mor dhruba tara